ILMASTOTÖISSÄ

Ilmastotavoitteet tuovat tarvetta uudelle työlle. Videosarja Ilmastotöissä esittelee työtehtäviä ja työpaikkoja päästöjen vähentämisen saralla. 

 

UUTTA TYÖTÄ UUSIUTUVISTA

Videosarja Ilmastotöissä kertoo eri ammattilaisten kautta millaista työtä päästövähennysten parissa löytyy. 

Lähes jokaisella alalla ilmastohaasteeseen vastaaminen tarkoittaa uuden oppimista ja erilaisten ammattilaisten, asiantuntijoiden, viranomaisten ja yritysten kanssa toimimista. Sarja alkaa esittelemällä uusiutuvan energian yrityksiä ja ammattilaisia ja jatkuu käsittelemään useita aloja ja teemoja. Muutos hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi on valtava hanke, johon tarvitaan kaikkien erityisosaamista sekä paljon oppimista ja vuorovaikutusta.

 

 

Näkymä hiilineutraalista yhteiskunnasta energiamurroksen keskellä voi olla valoisa. Kotimainen hiilineutraali energia työllistää, lisää riippumattomuutta ja on usein edullisempaa kuin fossiiliset. Uusia ammatteja ja kestäviä ratkaisuja luodaan juuri nyt.

Kutsun sarjan pariin viihtymään, oppimaan ja luomaan yhdessä uutta!

Lisätietoja sarjasta: Filkka Median tuottaja Jussi Kärnä jussi@filkka.fi

KAUSI 1: UUSIUTUVA ENERGIA

JAKSON 1 TEASER:

JAKSO 1: MAALÄMPÖ -ROTOTEC

Maalämmön käyttämätön potentiaali on Suomessa suuri. Kiinteä kallio tarjoaa hyvät olosuhteet lähes koko Suomessa ja maalämmön merkitys energian tuotannossa kasvaa moninkertaiseksi. Yhä useampi taloyhtiö siirtyy parhaillaan maalämpöön todettuaan sen olevan päästövähennysten lisäksi myös halvin lämmitysmuoto. Suunnittelupäällikkö Niko Pihlanen Rototeciltä johdattaa maalämmön maailmaan ja auttaa taloyhtiöitä ottamaan lämpöä omasta maasta.

 

 

JAKSO 2: AURINKOSÄHKÖ -SOLNET

Aurinkosähköyhtiö Solnetin uudet vahvistukset Teemu ja Jonatan ovat aitiopaikalla kansainvälistyvässä ja uutta teknologiaa sisäänajavassa kasvuyrityksessä. Molemmat ovat tehneet uravalintansa nimenomaan ympäristö- ja ilmastosyistä. Kasvavassa yrityksessä myös vastuuta saa nopeasti. Euroopassa ja Suomessa ei ihan heti käyttämätön kattopinta-ala lopu, joten myös Teemulla ja Jonatanilla riittää töitä yritysten oman energian tuotannon ja päästövähennysten parissa.

JAKSO 3: TUULIVOIMA -KJELLER VINDTEKNIKK

Myös tuulivoiman kasvuvauhti ja merkitys on häkelyttävä. Tekniikan kehitys on mahdollistanut tehokkaammat voimalat ja ilmaisen energialähteen tehokkaamman talteenoton. Koska tekniikka on kehittyneempää ja voimalat suurempia, myös tietoa itse tuulesta tarvitaan enemmän. Ville Lähteenmäki Kjeller Vindteknikkistä tutkii tuulta ja konsultoi tuulivoimayhtiöitä.

HYPPÄÄ KYYTIIN!

Ilmastotyö on työtä, jota voi tehdä jokaisella toimialalla ja myös työpaikan ulkopuolella. Kun mietitään taloyhtiön energiaratkaisuja tai eri tapoja korvata fossiilisia polttoaineita. Kerätään yhdessä ilmastotyön ideoita yhteen! Osallistu keskusteluun Twitterissä #ilmastotöissä.